Info okno   Hledat text:
Hledat rok:
Nová kronika/ Login / Zapomenuté heslo

Počet článků: 140
Počet foto.: 534

online-kronika.cz
Kontakt


Strana 12
150. výročí stážky u Dlouhého Mostu

V sobotu 16.4.2016 Obec Dlouhý Most ve spolupráci s Komitétem pro udržování památek z války roku 1866 uspořádala kulturní a společenskou akci u příležitosti 150. výročí bojové srážky z roku 1866 u Dlouhého Mostu. Obec Dlouhý Most u Liberce se zapsala do dějin válečného konfliktu mezi Pruskem a Rakouskem, který vyvrcholil 3. července 1866 bitvou u Hradce Králové. 24. června 1866 došlo na území obce k prvnímu střetu jezdeckých jednotek na území tehdejšího Rakouska, ve kterém obě nepřátelské strany zaznamenaly první ztráty na životech mezi důstojníky, a pro obec Dlouhý Most znamenal následnou okupaci Pruskou armádou. Akce byla zahájena pochodem členů spolků vojenské historie v uniformách rakouské, saské a pruské armády z roku 1866. Průvod vyrazil od Obecního úřadu v Dlouhém Mostě k hlavnímu pomníku v blízkosti kostela sv. Vavřince. Tady zúčastnění uctili památku všech zemřelých vojáků v uvedené srážce. Vyvrcholením byla komentovaná bitevní ukázka na fotbalovém hřišt,i se zapojením dělostřelectva spojená s dekorování jednotek včetně jejich představení, které se zúčastnilo asi 90 uniformovaných vojáků. Následovala bohoslužba za zemřelé vojáky v kostele sv. Vavřince a pietní akt na hřbitově. I přes nepřízeň počasí se sešelo na akci asi 500 diváků.