Info okno   Hledat text:
Hledat rok:
Nová kronika/ Login / Zapomenuté heslo

Počet článků: 140
Počet foto.: 534

online-kronika.cz
Kontakt


Obsah záložky - 2014 - 2014-2018
Strana 2

Počet obyvatel  k 31.12.2014       834

Narození:                      8

Zesnulí:                       4

Přidělená čísla popisná         1

V letošních zimních měsících jsme se v obci sněhu nedočkali. Občas sice poletoval po okolí, ale denní teploty nad nulou a občasný déšť mu neumožnily vytvořit trvalejší pokrývku. Lyžovat na Javorníku, ale i v celém kraji se dalo pouze díky technickému sněhu, který byl v mrazivých hodinách vytvářen na svazích sněhovými děly. Koncem února se vyšplhaly teploty i na 10°C, počasí bylo téměř jarní. Slabě sněžit začalo zase až v dubnu, ale sníh hned roztál. Nejtepleji v první polovině tohoto roku bylo druhý červnový týden, kdy padaly teplotní rekordy v celé republice a i u nás se přiblížily k hranici 30°C. Počasí v červenci bylo poměrně pěkné a teplé, trvalo až do každoroční poutě 9. a 10. srpna. K večeru druhého dne přišel prudký déšť a po pouti už léto téměř skončilo. Denní teploty v srpnu dosahovaly sotva 20°C. První sníh napadl v noci ze 7. na 8. prosince a stejně jako vloni do Vánoc nevydržel, protože začalo pršet a brzy bylo po sněhu.

Nejvíce se v letošním roce obce dotkla akce ČEZ Distribuce, a.s. “Dlouhý Most, rekonstrukce NN” realizovaná společností Elmos, s.r.o. Jednalo se o provedení demontáže stávajícího vrchního vedení a montáž nového kabelového vedení podél hlavní komunikace. Týkala se úseku od trafostanice U Bartoňů k trafostanici u železničního přechodu v ulici Za zbrojnicí. Včetně zrušení stávajících venkovních přípojek k jednotlivým rodinným domům a vybudování nových rozvaděčů s měřením. Stavební práce probíhali po obou stranách hlavní komunikace, k omezení dopravy na hlavní komunikaci však nedošlo. Dopravní omezení vznikly u krátkodobě v souvislosti s prováděním překopů obecních cest navazujících na hlavní komunikaci. Obec řešila provedení rekonstrukce veřejného osvětlení v majetku obce, které bylo umístěno na sloupech ČEZ navržených k demontáži. Před Vánoci dokončila realizační firma pokládku vedení veřejného osvětlení a do konce roku byly podél hlavní komunikace v úseku od restaurace U Pepína po železniční přejezd u obecního úřadu instalovány nové sloupy a tělesa veřejného osvětlení. Po instalaci nových úsporných zářivek se v části obce Dlouhý Most přešlo na celonoční osvětlení. Novinkou bylo také nasvícení věže kostela sv. Vavřince.